www.bilimce.com

Bir Proje Yapmak İstiyorum

İnsanlık tarihinde bilim ve teknolojinin gelişmesine yol açan en önemli nitelik meraktır. Merak, araştırma ve öğrenmeye yönelik bir davranış biçimidir; insanlarda bebeklik yaşından yaşlılığa kadar her yaşta gözlenen bir davranıştır. Ayrıca memeli hayvanlar, balıklar, sürüngenler ve böceklerde de olmak üzere bütün hayvanlarda kolayca gözlenebilir.

Merak etmek, sorular sormak, araştırma yapmak ve tahminlerde bulunmak çağdaş bireylerin ortak davranış biçimleridir. Bilim insanları, bu ortak davranış biçiminden hareketle, bilgileri elde etmek için sistematik bir çalışma yaparlar, bilimsel yöntemler kullanırlar.

Bilimsel yöntem, fen bilimlerinde, yeni bir bilgi edinmek için kullanılan yaklaşım tarzıdır. Bilim adamları bu yöntemle, zaman içinde bilgilerin üst üste binmesiyle evrendeki olayların doğru ve güvenilir bir betimlemesini yapmayı amaç edinirler.

Bilimsel yöntem, en basit haliyle aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

proje-yapmak-istiyorum

 

  1. Evrendeki bir görüngünün (somut, algılanabilir ve denenebilir olay ve nesne) gözlemlenmesi
  2. Bu görüngüye ilişkin, gözlemler ile tutarlı, ancak kesin olmayan, hipotez adında deneysel bir açıklama getirilmesi
  3. Hipotezin tahminlerde bulunmak için kullanılması
  4. Tahminlerin deneylerle veya ek gözlemlerle test edilmesi ve sonuçlar ışığında hipotezde gerekli değişikliklerin yapılması
  5. (3) ve (4) numaralı adımların hipotez ve deney arasında tutarsızlık kalmayana kadar tekrarlanması

Tam tutarlılık sağlandığı zaman hipotez, gözlemlerin açıklanabilip yeni akıl yürütmelerin yapılabileceği bir kuram haline gelir. Böylelikle bir görüngü türünü açıklayan kolay anlaşılır ve tutarlı bir önermeler grubu oluşturulmuş olunur.

Bilim insanı olma yolunda, biz de bilimsel yöntemleri izleyerek merakımızı giderecek, sorularımıza yanıtlar alabileceğimiz projeler yapabiliriz. Üstelik bu projeleri evde ve çevrede bulunan basit malzemelerle gerçekleştirebilir, okulda ya da evimizde sergileyebilir, bulduğumuz yanıtları, ulaştığımız sonuçları çevremizdekilerle paylaşabiliriz.

Aşağıda verilen bazı örnekler size yol gösterebilir:

ya da… Düşündüğünüz, merak ettiğiniz herhangi başka bir konu… Konu bulmak için günlük olayları düşünebilir, gazeteleri inceleyebilir, ansiklopedi ve dergileri karıştırabilir, İnternette araştırma yaparken bulduğunuz bazı önerileri de değerlendirebilirsiniz.

Tamamladığınız çalışmaları bizlerle paylaşmak ve Bilimce sayfasında yayınlamak isterseniz sol tarafta göreceğiniz ‘Projemi Paylaşmak İstiyorum’ bağlantısını izleyebilirsiniz.

Yolunuz açık olsun…